PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU CoZaButy.pl

od 20.06.2012

I. Definice

Pojmy použité v podmínkách použití znamenají:

1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka není právnická osoba, jejíž zvláštní ustanovení udělují způsobilost k právnímu subjektu, který provádí objednávku v rámci Obchodu;

2. Občanský zákoník – zákon ze dne 23.

3. Obchodní podmínky – tyto Obchodní podmínky pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu CoZaButy.pl;

4. Internetový obchod (obchod) – online služba dostupná pod www.cozabuty.pl, jehož prostřednictvím může zákazník zadávat objednávky zejména;

5. Zboží – výrobky prezentované v internetovém obchodě;

6. Kupní smlouva – smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi FASTIMA MARCIN WAJDA, ul. Radiant 5/2, 60-288 Poznaň, zapsaný v centrálním rejstříku a informace o podnikatelské činnosti, a zákazník, uzavřené pomocí internetových stránek obchodu;

7. Zákon o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje – zákon ze dne 27.7.2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku (Věstník zákonů č. 141, bod 1176 v platném znění) použitelný na objednávky podané do 24.12.2014.

8. Zákon o poskytování elektronických služeb – zákon ze dne 18.

9. Objednávka – výpis zátky zákazníka, zaměřený přímo na uzavření kupní smlouvy, s uvedením zejména druhu a počtu zboží.

10. Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. Práva spotřebitelů (Věstník zákonů 2014, položka 827) vztahující se na objednávky zadané od 25.12.2014.

II. Obecná ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky definují pravidla pro používání internetového obchodu, který je k dispozici na www.cozabuty.pl.

2.2. Tyto obchodní podmínky jsou jednacím řádem uvedeným v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.

2.3. Internetový obchod, který funguje na adrese www.cozabuty.pl, provozuje společnost FASTIMA MARCIN WAJDA, ul. Radiant 5/2, 60-288 Poznaň, zapsaná v centrálním registru a informace o hospodářské činnosti

2.4. Tyto obchodní podmínky stanoví zejména [podle dostupných]:

a.) pravidla pro registraci a používání vašeho účtu v internetovém obchodě;

b.) podmínky pro elektronickou rezervaci produktů dostupných v internetovém obchodě;

c.) podmínky a pravidla pro elektronické zadávání objednávek v internetovém obchodě;

d.) pravidla pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím služeb poskytovaných v internetovém obchodě.

2.5. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, měl by mít přístup k počítačové stanici nebo koncovému zařízení s přístupem na internet.

2.6. Zákazníci mohou k těmto Podmínkám kdykoli přistupovat prostřednictvím odkazu na hlavní stránce služby www.cozabuty.pl a stáhnout a vytisknout.

2.7. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popisy, technické a užitné parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

III. Pravidla pro používání internetového obchodu

3.1. Podmínkou pro zahájení používání internetového obchodu je registrace v internetovém obchodě.

3.2. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek Obchodu.

3.3. Podmínkou pro registraci je souhlasit s obsahem nařízení a poskytnout osobní údaje označené jako povinné.

3.4. Provozovatel obchodu může zákazníka připravit o právo používat internetový obchod, jakož i omezit jeho přístup k části nebo všem zdrojům internetového obchodu s okamžitou platností, v případě porušení pravidel zákazníkem, a zejména pokud zákazník:

a.) poskytl při registraci v internetovém obchodě údaje, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo zastaralé, zavádějící nebo porušující práva třetích osob,

b.) dopustil prostřednictvím internetového obchodu porušení osobních práv třetích osob, zejména osobních práv ostatních zákazníků internetového obchodu,

c.) se dopoutávejte do jiného jednání, které bude provozovatelem obchodu považováno za neslučitelné s platnými zákony nebo obecnými pravidly pro používání internetu nebo v dobrém jménu [jméno moderátora].

3.5. Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, se nesmí znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu [jména přednášejícího].

3.6. V zájmu zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a dat v souvislosti se službami poskytovanými v rámci webových stránek přijímá internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření, která zabrání získání a úpravám osobních údajů přenášených na internetu neoprávněnými osobami.

3.7. Zákazník je povinen zejména:

a.) neposkytnutí nebo přenos obsahu zakázaného zákonem, např. Obsah, který propaguje násilí, hanlivě nebo porušuje osobní majetek a další práva třetích stran,

b.) používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním určitého softwaru nebo zařízení,

c.) neuskutečnily akce, jako je: zasílání nebo umisťování nevyžádaných obchodních informací (spamu) v internetovém obchodě,

d.) používat internetový obchod způsobem, který není zatěžující pro ostatní zákazníky a pro CoZaButy.pl obchod,

e.) používat jakýkoli obsah zveřejněný v internetovém obchodě pouze pro vlastní osobní potřebu,

f.) používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platnými na území Polské republiky, ustanoveními nařízení, jakož i s obecnými pravidly používání internetu.

IV. Postup pro uzavření kupní smlouvy

4.1. Chcete-li uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, musíte přejít na webové stránky www.cozabuty.pl, provést výběr velikosti a přijmout další technická opatření na základě zpráv zobrazených zákazníkovi a informací dostupných na webových stránkách.

4.2. Zákazník si vybral objednané zboží přidáním do nákupního košíku.

4.3. Při zadávání Objednávky – až do stisknutí tlačítka "Objednávka" – má zákazník možnost změnit zadané údaje a zboží vybrat. Za tímto účelem sledujte zprávy zobrazené zákazníkovi a informace dostupné na webových stránkách.

4.4. Poté, co zákazník, který používá internetový obchod, poskytne všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn zadané objednávky. Souhrn vaší objednávky bude obsahovat informace týkající se:

a.) předmět objednávky,

b.) jednotkovou a celkovou cenu objednaných výrobků nebo služeb, včetně nákladů na doručení a dodatečných nákladů (pokud existuje),

c.) zvolený způsob platby,

d.) zvolený způsob dodání,

e.) dodací lhůta,

4.5. Pro zaslání Objednávky je nutné přijmout obsah pravidel, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko "Objednat" .

4.6. Zaslání objednávky zákazníkem představuje prohlášení o ochotě uzavřít kupní smlouvu s Provozovatelem obchodu v souladu s podmínkami.

4.7. Po zadání Objednávky obdrží Zákazník e-mail obsahující konečné potvrzení všech relevantních prvků Objednávky.

4.8. Smlouva se považuje za uzavřenou po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem.

4.9. Kupní smlouva je uzavřena v polštině, s obsahem v souladu s nařízeními.

V. Dodávka

5.1. Dodání zboží je omezeno na území Polské republiky a probíhá na adrese uvedené zákazníkem při zadávání objednávky.

5.2. Dodání objednaného zboží se provádí vlastní dopravou, kurýrem, poštou nebo Paczkomatem InPost. Náklady na doručení jsou uvedeny v podmínkách prodeje.

5.3. Dodací lhůta je od 1 do 3 pracovních dnů od odeslání platby.

5.4. Zákazníci mohou k těmto Podmínkám kdykoli přistupovat prostřednictvím odkazu na hlavní stránce služby www.cozabuty.pl a stáhnout a vytisknout.

Upečení, zajištění, zpřístupnění a potvrzení příslušných ustanovení Smlouvy o prodeji zboží se provádí zasláním zákazníka na uvedenou e-mailovou adresu a připojením k zásilce obsahující zboží výtisk potvrzení, specifikace objednávky a faktury s DPH.

VI. Nákup obuvi přímo z firemního obchodu CoZaButy.pl

6.1. Je možné zakoupit www.cozabuty.pl obuvi prezentované na webových stránkách v naší společnosti showroomu. V současné době máme dva firemní salony umístěné v Galerii Ostrovia, na Kaliské ulici 120 v Ostrów Wielkopolski a v Galerii centra města, na ulici S. Matyi 2 v Poznani.

6.2. Pokud je výrobek skladem ve firemním obchodě, po vyzkoušení obuvi je možné je zakoupit přímo.

6.3. Pokud požadovaný produkt není na skladě ve firemním obchodě a je k dispozici na webových stránkách www.cozabuty.pl, lze jej objednat a produkt bude přinesen. Čekací doba pro zavedení produktu se pohybuje od 1 do 8 kalendářních dnů. To je způsobeno tím, že alespoň jednou týdně máme dopravní spojení mezi našimi sklady, ale často jsou spojení častější nebo posíláme zásilky kurýrní společností.

6.4. Pokud produkt není na www.cozabuty.pl můžete požádat zaměstnance obchodu nebo poslat e-mail na info@cozabuty.pl s žádostí o možnost podání. Všechny dotazy kontrolujeme a spolehlivě odpovídáme, zda existuje možnost uvedení produktu do konce.

6.5. Objednávka na daný produkt může být podána osobně s osobou pracující v obchodě, prostřednictvím nákupního formuláře v obchodě cozabuty.pl výběrem formy přepravy "Osobní vyzvednutí – Ostrów Wlkp" nebo telefonicky na naší horké lince na čísle 801 090 012 nebo 61 668 28 22.

6.6. Po dodání objednaného produktu do firemního showroomu nás budeme kontaktovat telefonicky a informovat Vás o dostupnosti.

6.7. Po dodání do firemního showroomu bude produkt čekat na vyzvednutí po dobu 3 po sobě jdoucích dnů nebo do příští neděle. Například produkt dodaný ve čtvrtek bude čekat až do pondělí (sobota, neděle, pondělí) a produkt dodaný v pondělí bude čekat až do neděle.

6.8. Objednávka výrobku neznamená jeho nákup. Poté, co si vyzkoušíte boty, můžete se rozhodnout, zda produkt padne a splňuje očekávání, nebo ne.

6.9. Pokud objednávku zrušíte, nahlaste ji prosím zaměstnancům obchodu nebo na telefonním čísle 801 090 012 nebo 61 668 28 22 nebo e-mailem na info@cozabuty.pl

6.10. Jedna osoba si může objednat maximálně 2 páry bot najednou.

6.11. Internetové ceny platí při objednávání bot online a jejich příjem ve firemním salonku! Počítají se takto:

a.) Platba v hotovosti – cena obuvi uvedená na www.cozabuty.pl

b.) Platba kartou – cena obuvi uvedená na www.cozabuty.pl tato hodnota se zvyšuje o 2%, tj.

6.12. Při objednávání obuvi na webových stránkách www.cozabuty.pl nedosažíme žádné slevy vůči stálým zákazníkům na základě Permanent Customer Card.

6.13. Při obdržení objednaných bot ve firemním showroomu se nevztahuje oddíl 10 Nařízení: Výměny a náhrady. Vrácení zboží je možné pouze při prodeji na dálku, bez zobrazení a zkoušení produktu. Bohužel, v jiných případech nepřijímáme vrácení.

6.14 V případě nesouladu výrobku se smlouvou musí být každá stížnost podána osobně nebo prostřednictvím zástupce ve firemním showroomu, kde byla obuv přijata.

VII. Ceny a způsoby platby

7.1. Ceny zboží jsou uváděny v polských zlotých a zahrnují všechny složky, včetně DPH (s rozlišením sazby), cla a další složky

7.2. Zákazník má možnost zaplatit cenu:

a.) bankovním převodem na číslo bankovního účtu

50 10205558 1111 173026000072

Marcin Wajda, ul. Zářivý 5/2, 60-288 Poznaň,

b.) Platby jsou prováděny společností PayLane sp. z o.o. se sídlem v Gdaňsku na ul. Norwida 4, PSČ: 80-280, KRS: 0000227278.

c.) platba kreditní kartou

d.) při dodání.

VIII. Právo na odstoupení od smlouvy

8.1 Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, máte právo odstoupit od smlouvy na dálku bez udání důvodu písemným prohlášením do 14 dnů a zasláním na adresu info@cozabuty.pl.

8.2. Čtrnáctidenní lhůta se počítá ode dne dodání zboží.

8.3. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě:

  • zboží (služby) nad rámec standardní nabídky obchodu, připravené na zvláštní objednávku zákazníka a přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
  • dávky, které ze své podstaty nemohou být proplaceny nebo jejichž předmět se rychle zhoršuje

8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou. To, co strany poskytly, se vrátí beze změny, pokud nebyla nutná změna v mezích řádného vedení. Vrácení by mělo být provedeno okamžitě, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené zboží musí být vráceno na následující adresu:

CoZaButy.pl

Ul. Kopanina 54/56

60-105 Poznaň

8.5. Zboží vrácené zákazníkem by mělo být zabaleno vhodným způsobem, aby se zajistilo, že při přepravě nedojde k poškození zásilky.

8.6. Přímé náklady na balení a vrácení zboží nese zákazník.

8.7. Vrácení vráceného produktu bude provedeno okamžitě, nejpozději do 14 dnů.

IX. Stížnosti na zboží

9.1. Pro nákupy do 25.12.2014 provozovatel obchodu jako prodávající nese odpovědnost vůči zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, pro nedodržení Smlouvy o prodeji zboží zakoupeného tímto spotřebitelem, v rozsahu stanoveném zákonem o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje.

Pro nákupy od 25.12.2014 provozovatel obchodu jako prodávající nese odpovědnost vůči zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, pro nedodržení smlouvy o prodeji zboží zakoupeného tímto spotřebitelem, v rozsahu stanoveném zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30.

9.2. Stížnosti vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo podle těchto podmínek by měly být adresovány na adresu info@cozabuty.pl. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje posoudí každou reklamaci do 14 dnů od okamžiku obdržení inzerovaného výrobku spolu s potřebnými dokumenty, a pokud to nebylo možné, informovat zákazníka během tohoto období, kdy bude reklamace zvážena.

9.3. Provozovatel internetového obchodu není výrobcem zboží.

X. Osobní údaje
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR.
GDPR – nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27.
10.1 Naše společnost může zpracovávat osobní údaje za účelem splnění objednávky podle čl. V této souvislosti komise informuje Komisi o Komise tak informuje Komisi o tom, že b GDPR, tyto údaje jsou shromažďovány od zákazníků.
10.2 Přenos těchto údajů je dobrovolný, ale nezbytný pro provedení příkazu. Vzhledem k tomu, bez těchto údajů nebude žádná smlouva - koupit prodej.
10.3 Správcem údajů je FASTIMA se sídlem v Poznani (61-737), ul. 27. prosince zapsána do rejstříku podnikatelů národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem v Poznani, DIČ: 779-203-16-16, Regon: 300486370, který poskytuje služby elektronicky a ukládá a přistupuje k informacím v zařízeních uživatele. Kontakt: e-mail: info@cozabuty.pl, telefon: 61 668 28 22
10.4 Údaje jsou uchovávány na dobu neurčitou, což souvisí s prováděním slevové politiky, přípravou speciálních nabídek pro zákazníky.
10.5 Uživatel má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
10.6 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, který je prezidentem Úřadu pro ochranu osobních údajů.
10.7 Společnost Fastima jako správce údajů se zavazuje uchovávat údaje zákazníka v tajnosti a nesdílet tyto údaje s neoprávněnými osobami a řádně chránit tyto informace před přístupem jakékoli neoprávněné osoby. Naše CoZaButy.pl obchod nemůže tyto údaje použít k jiným účelům, než které jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
10.8 Ve věcech, které nejsou upraveny těmito předpisy, platí ustanovení občanského zákoníku a příslušných zákonů polského práva, jakož i právo Evropské unie, zejména GDPR.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Řešení případných sporů vzniklých mezi provozovatelem internetového obchodu a zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, podléhají příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

11.2. Řešení případných sporů vzniklých mezi provozovatelem internetového obchodu a zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, podléhá soudu příslušnému pro sídlo provozovatele internetového obchodu.

11.3. Podrobné informace o provádění příkazů jsou popsány v podmínkách prodeje - Příloha 1 těchto předpisů.

11.4. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito předpisy, platí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb a další příslušná ustanovení polského práva.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password